FOTORELACJA Z ZAJĘĆ Z PROJEKTU UNIJNEGO:

 

 

Projekt unijny

Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0123/16

Tytuł: Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja

Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 


 

 


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. REKRUTACJA:

3. MODUŁY SZKOLENIOWE

 

Projekt pt.: "Małe jest wielkie- wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 49 im Jana Brzechwy w Białymstoku" ; Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 . Projekt realizowany przez Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 49 w Białymstoku w okresie 01.02.2018-30.11.2019