OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY

" WYZWANIA TEODORA"

 

Sprawność artystycznej duszy-prace plastyczne - rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artysycznych. 

🎨🖼️🎨Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13