Kodeks dobrego przedszkolaka

 

https://cloud1a.edupage.org/cloud?z%3AA6aIbyMl%2BeY4r5QJkEYR%2B3n9q0n4YewDaJ4JfzXKrijcaJ5pwczM7m84J79DH3PZ https://cloud1a.edupage.org/cloud?z%3AA6aIbyMl%2BeY4r5QJkEYR%2B3n9q0n4YewDaJ4JfzXKrijcaJ5pwczM7m84J79DH3PZ     

                                        GRUPOWY KODEKS DOBREGO PRZEDSZKOLAKA:

                                            1. POMAGAMY SOBIE WZAJEMNIE.

                                            2. JESTEŚMY UPRZEJMI I MILI.

                                            3. UŻYWAMY FORM GRZECZNOŚCIOWYCH.

                                            4. BAWIMY SIĘ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI DZIEĆMI.

                                            5. SŁUCHAMY POLECEŃ DOROSŁYCH.

                                            6. WYSTRZEGAMY SIĘ KŁAMSTWA.

                                            7. SZANUJEMY WŁASNOŚĆ INNYCH.

                                            8. DBAMY O KSIĄŻKI I ZABAWKI.

                                            9. DBAMY O CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK.

                                            10.SZANUJEMY PRACĘ INNYCH.

                                            11.OKAZUJEMY, CO MYŚLIMY I CZUJEMY.

                                            12.NIE BIJEMY, NIE POPYCHAMY I NIE WYRZĄDZAMY KRZYWDY INNYM.

                                            13.NIE PRZEZYWAMY I NIE WYŚMIEWAMY INNYCH.

                                            14.NIE PRZESZKADZAMY INNYM W ZABAWIE I W PRACY.

                                            15.NIE NISZCZYMY PRACY INNYCH.

                                            16.NIE KRZYCZYMY, NIE HAŁASUJEMY I NIE BIEGAMY PO SALI.

                                            17.NIE NISZCZYMY ZABAWEK I INNYCH PRZEDMIOTÓW W PRZEDSZKOLU.

                                            18.NIE ODDALAMY SIĘ OD GRUPY W CZASIE WYJŚĆ NA PODWÓRKO.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6