Podziękowania od Stowarzyszenia PRO SALUTE

Prezes Zarządu oraz Stowarzyszenie PRO SALUTE składają serdeczne podziękowania za włączenie się w akcję "Świąteczny list od przyjaciela" prowadzonej na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1