Informacje dla Rodziców

Uwaga Rodzice !

 

 

 

Odpłatność za żywienie w przedszkolu za miesiąc

luty 2023 rok

należy przelać na odpowiednie konto do

10 lutego 2023 roku.

 

Odcinki z kwotą do opłaty są

od 1.02.2023 r.

 w „panelu rodzica” w STOPERKU,

wysłane zostały też e-mailem.

 

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

 

 

 

 

Zmiana stawki żywieniowej

 

Dyrektor Przedszkola nr 49

Jana Brzechwy w Białymstoku

informuje, iż zgodnie z

 Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej.

Stawka całodziennego wyżywienia

od 1 grudnia 2022 r. wynosi 8,00 zł.,

 za trzy  posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 

 

 

WYPRAWKA  PRZEDSZKOLAKA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

1. Wygodne ubranie,

2. Obuwie na zmianę

3. Mały ręcznik frotte - podpisany

4. Pościel w worku z materiału (podpisane) gr. I

5. Pidżama (podpisana) - gr I. 

6. Ubranie na zmianę w torbie, woreczku (bielizna, skarpetki, bluza, spodnie) - gr. I i II, VI

7. Strój gimnastyczny w worku ( podpisany worek) - dowolna koszulka z krótkim rękawem i spodenki gr. III, IV , V

8. 2 opakowania chusteczek higienicznych (po 100 sztuk) - wszystkie grupy

9. 1 opakowania chusteczek mokrych (gr. I i VI)

10. 1 opakowanie papieru toaletowego ( 10 rolek) - wszystkie grupy

11. 200 sztuk kubeczków jednorazowych - wszystkie grupy

12. Ręcznik papierowy (2sztuki duży) - wszystkie grupy

13. Papier ksero (1 ryza) - wszystkie grupy

 


                                                          

 

                                                    


 

26. 08. 2021 r.

 

UBEZPIECZENIE NNW dzieci w roku szkolnym 2022/2023


 W roku szkolny 2022/2023 dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku będą ubezpieczone w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Okres ubezpieczenia 01.09.2022r.– 31.08.2023r.

Wysokość składki za cały rok – 55.00 zł

Suma ubezpieczenia – 23.000 zł 

Miejsce ubezpieczenia – Cały świat 24 h/dobę

Wpłaty do 20 września 2022r.  u  Intendenta  w kancelarii przedszkola.  Informacje dodatkowe oraz warunki ubezpieczenia do pobrania w kancelarii.

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

WYPRAWKA  PRZEDSZKOLAKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

1. Wygodne ubranie,

2. Obuwie na zmianę

3. Pościel, piżama w worku ( podpisane ) gr. I

4. Ubranie na zmianę ( w  torbie, woreczku itp. ) - gr. I i II

5. Strój gimnastyczny w worku ( podpisane ) - dowolna koszulka z krótkim rękawem i spodenki gr. III, IV , V , VI

6. 2 opakowania chusteczek higienicznych ( po 100 sztuk ),

7. 2 opakowania chusteczek mokrych ( gr. I i II )

8. 1 opakowanie papieru toaletowego ( 10 rolek )

9. 100 sztuk kubeczków jednorazowych.

                   ........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                    

 

     

 

  O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Na podstawie Uchwały Nr L/770/18  Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2018 r.  i Zarządzenia Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/770/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku, i n f o r m u j e   rodziców o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie za korzystanie z usług przedszkola

 

        Opłaty obniża się o 50% w przypadku  gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, przy czym:

 

        Opłaty obniża się o 50% w przypadku  gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”, przy czym:

 


 

 


 

Białystok, 26. 08. 2021 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do gr." O"

        W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dzieci  sześcioletnie i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostaną subwencją oświatową.

    Wobec powyższego rodzice dzieci urodzonych w roku 2015 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


Białystok, 10.11.2016 r.

UWAGA RODZICE!

   Opłaty za przedszkole od 1 stycznia 2017 roku należy wnosić wyłącznie na konta naszej placówki.

Nie będą przyjmowane w kasie przedszkola.

     Zmiany wynikają z centralizacji rozliczeń
podatku VAT, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).


Białystok, 04.08.2019r.

Opłaty za przedszkole – wnoszone na konto

 


Białystok, 01. 09. 2017 r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

Powitanie dnia w przedszkolu

06.30 -08.15

 Własna aktywność dzieci,

 • Schodzenie się dzieci,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • praca indywidualna z dziećmi,
 • udział dzieci w przygotowaniach do zajęć,
 • zachęcanie do zabaw z inicjatywy nauczyciela,
 • swobodne zabawy dowolne w dowolnie dobranych grupach,
 • zabawa ruchowa (dzieci młodsze), ćwiczenia poranne (grupy starsze).

08.15 -08.30

 Przygotowanie do śniadania,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.30 -09.00

 Śniadanie

09.00 -10.00

 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu  wychowania   przedszkolnego.

10.00- 11.15

 

 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 • zabawy organizowane i swobodne, 
 • gry sportowe oraz  ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, 
 • obserwacje przyrodnicze,
 • prace w ogrodzie

11.15- 11.30

 Przygotowanie do obiadu
• czynności porządkowe - higieniczne.

11.30 -12.00

 Obiad

Poobiedni relaks w przedszkolu

12.00 -14.00

 Dzieci młodsze

 • odpoczynek poobiedni

 Dzieci starsze

 • zabawa dowolna,
 • gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy,
 • zabawy przy muzyce,
 • praca stymulacyjna i wyrównawcza.

14.00 -14.15

 Przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

 Podwieczorek

14.15 -17.00

 Kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

 
 

 

 

 

 

U NAS DZIECKO MA PRAWO DO:

 • akceptacji takim jakie jest;
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i z dorosłymi;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 • zabawy;
 • posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
 •  spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;
 • badania i eksperymentowania;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami bezpieczeństwa);
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

 

U NAS RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICÓW OBOWIĄZUJE:


Wesołe rymowanki o naszym przedszkolu

Nasze przedszkole to wielka rodzina .
Kuchnia najwcześniej pracę zaczyna.
Smażą gotują przepyszne dania,
potem serwują obiady, śniadania.
Chętnie zjadają je przedszkolaki,
bo to jadłospis nie byle jaki.

Pani intendentka produkty wydaje,
co trzeba waży, co trzeba kraje.
Zamawia towary by zawsze starczało,
bez niej przedszkole źle by się miało.

Pani księgowa liczy wypłaty
i odpisuje pożyczki, raty.
Chciałaby większe naliczyć pensje,
lecz budżet skromny, nie da się więcej.

Pani Małgosia - pomocnik biurowy
wciąż wypisuje jakiś tekst nowy.
Przy komputerze dużo pracuje,
prośby, życzenia nam przepisuje.
Biegnie z pomocą kiedy potrzeba
i czasem do snu dzieciom pośpiewa.

Pani dyrektor w swym gabinecie,
serfuje z rana po Internecie.
Czyta e-maile, otwiera pocztę
potem przy kawie chwilę odpocznie.
Z uśmiechem wszystkich wita od rana,
przez przedszkolaków bardzo kochana.
Obchodzi sale, wszędzie zagląda
i gospodarskim okiem spogląda.
Wszystkich uważnie też wysłuchuje,
dobrze placówka jej funkcjonuje.

Panie pomoce śniadanie podały,
kubki, talerze już pozmywały.
Służą pomocą kiedy w łazience,
trzeba pokazać jak umyć ręce.
Każdy "maluszek" patrzy uważnie,
aby z łazienki nie zrobić łaźni.
Kiedy w "starszakach" jest wycinanie,
przeróżnych farbek też używanie,
to panie woźne stają na straży -
aby się przykry wypadek nie zdarzył.

Nauczycielki zajęcia prowadzą,
przy nich się dzieci wszystkie gromadzą.
Poznają tańce, piosenki, wierszyki,
wkładają stroje do gimnastyki.
Idą za panią w marszu, po kole
skaczą, biegają, aż drży przedszkole.

                                                                     AUTOR:
                                                                     WIESŁAWA   FILIMONIUK