Informacje dla rodziców

                                                              Białystok, 15.06.2020r.

    

Uwaga Rodzice – przerwa wakacyjna w czasie pandemii 15.06.2020

W sierpniu 2020 r. w czasie dyżuru wakacyjnego w przedszkolu będą funkcjonowały dwie grupy po 16 dzieci – zgodnie z wytycznymi GIS.

 

Rodziców, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom prosimy o przesłanie skanu deklaracji i oświadczenia drogą mailową na adres ps49@um.bialystok.pl

w dniach 15- 18 czerwca 2020 r.

Informacje o kryteriach przyjęć dzieci do przedszkola dostępne są w zakładce Edukacja na stronie www.bialystok.pl

W deklaracji prosimy o wskazanie konkretnego terminu pobytu dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego.

Decyzję dyrektora o przyjęciu dziecka do przedszkola w sierpniu otrzymają Państwo drogą mailową 19 czerwca 2020 r.

Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w lipcu mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 48 w Białymstoku – w miarę wolnych miejsc. Zainteresowanych rodziców prosimy o przesłanie skanu deklaracji i oświadczenia drogą mailową na adres ps49@um.bialystok.pl w dniach 15- 18 czerwca 2020 r. Przesłanie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do placówki. Szczegóły dotyczące przyjęcia dziecka do innej placówki, otrzymają Państwo drogą mailową.

Dokumenty złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane.

Joanna Morzy

dyrektor PS49

                                   

 

 Białystok, 01. 06. 2020r.

Uwaga Rodzice !

Odpłatność za posiłki za miesiąc

czerwiec 2020 rok

należy przelać na odpowiednie konto  do

10 czerwca 2020 roku.

 

Odcinki z kwotą do opłaty są 

od 01.06.2020 r.

w „panelu rodzica” w STOPERKU,

wysłane zostały też e-mailem.

 

Dziękujemy za terminowe wpłaty.

                                       


 

04. 08. 2019 r.

 

UBEZPIECZENIE NNW dzieci w roku szkolnym 2019/2020


 W roku szkolny 2019/2020 dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku są ubezpieczone w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Okres ubezpieczenia 01.09.2019r.– 31.08.2020r.

Wysokość składki za cały rok – 40.00 zł

Suma ubezpieczenia – 16.000 zł 

Miejsce ubezpieczenia – Cały świat 24 h/dobę

Wpłaty do 15 września 2019 r. do Intendenta przedszkola.

                   ........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                    

 

..................................................................................................................................................................................................................................................        

 

  O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Na podstawie Uchwały Nr L/770/18  Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2018 r.  i Zarządzenia Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/770/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku, i n f o r m u j e   rodziców o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie za korzystanie z usług przedszkola

 

        Opłaty obniża się o 50% w przypadku  gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, przy czym:

 

        Opłaty obniża się o 50% w przypadku  gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”, przy czym:

 


Białystok, 04.08.2019r.

WYPRAWKA DZIECKA Z GR. I, II, III

 • Pościel, piżama–  w podpisanym worku,
 • mały ręcznik ( podpisany ),
 • Obuwie na zmianę,
 • Szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek, grzebień,
 • Ubrania na zmianę w podpisanym worku,
 • 100 zł. na przybory papierniczo-higieniczne (wpłata do nauczycielek w grupie do końca IX 2019 r.)

WYPRAWKA DZIECKA Z GR.  IV, V, VI

 • Obuwie na zmianę,
 • Mały ręcznik ( podpisany ),
 • Szczoteczka i pasta do zębów, kubeczek,
 • Strój gimnastyczny (koszulka i spodenki – dowolne) w podpisanym worku.
 • 100 zł. na przybory papierniczo-higieniczne (wpłata do nauczycielek w grupie do końca IX 2019 r.)

 


 

Białystok, 04. 08. 2019 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do gr." O"

        W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dzieci  sześcioletnie i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostaną subwencją oświatową.

    Wobec powyższego rodzice dzieci urodzonych w roku 2013 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


Białystok, 10.11.2016 r.

UWAGA RODZICE!

   Opłaty za przedszkole od 1 stycznia 2017 roku należy wnosić wyłącznie na konta naszej placówki.

Nie będą przyjmowane w kasie przedszkola.

     Zmiany wynikają z centralizacji rozliczeń
podatku VAT, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).


Białystok, 04.08.2019r.

Opłaty za przedszkole – wnoszone na konto

 


Białystok, 01. 09. 2017 r.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Czas realizacji podstawy programowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku we wszystkich oddziałach ustala się w godzinach  7.30-12.30.

 

Powitanie dnia w przedszkolu

06.30 -08.15

 Własna aktywność dzieci,

 • Schodzenie się dzieci,
 • rozmowy indywidualne z rodzicami,
 • praca indywidualna z dziećmi,
 • udział dzieci w przygotowaniach do zajęć,
 • zachęcanie do zabaw z inicjatywy nauczyciela,
 • swobodne zabawy dowolne w dowolnie dobranych grupach,
 • zabawa ruchowa (dzieci młodsze), ćwiczenia poranne (grupy starsze).

08.15 -08.30

 Przygotowanie do śniadania,
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

08.30 -09.00

 Śniadanie

09.00 -10.00

 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu  wychowania przedszkolnego.

10.00- 11.15

 

 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym

 • zabawy organizowane i swobodne, 
 • gry sportowe oraz  ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, 
 • obserwacje przyrodnicze,
 • prace w ogrodzie

11.15- 11.30

 Przygotowanie do obiadu
• czynności porządkowe - higieniczne.

11.30 -12.00

 Obiad

Poobiedni relaks w przedszkolu

12.00 -14.00

 Dzieci młodsze

 • odpoczynek poobiedni

 Dzieci starsze

 • zabawa dowolna,
 • gry i zabawy dydaktyczne utrwalające materiał programowy,
 • zabawy przy muzyce,
 • praca stymulacyjna i wyrównawcza.

14.00 -14.15

 Przygotowanie do podwieczorku
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

 Podwieczorek

14.15 -17.00

 Kontynuacja działalności edukacyjnej,
• zabawy ruchowe,
• zabawy i gry dydaktyczne,
• ćwiczenia gramatyczne, słownikowe,
• praca wyrównawcza, indywidualna,
• zabawy dowolne według zainteresowań,
• zajęcia w małych zespołach,
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Pożegnanie dnia w przedszkolu

 
 
ZAJĘCIA DODATKOWE
 
RODZAJ ZAJĘCIA    DZIEŃ GRUPA GODZINA
RYTMIKA PONIEDZIAŁEK I

9.15- 9.30

  PONIEDZIAŁEK II

9.30- 9.45

 

PONIEDZIAŁEK

III 9.45-10.00
 

PONIEDZIAŁEK

IV 10.30- 11.00
 

PONIEDZIAŁEK

V 11.00- 11.30
 

PONIEDZIAŁEK

VI 10.00- 10.30
 
KULTURA TAŃCA
 
PIĄTEK I 9.15- 9.30
 

PIĄTEK

II 9.30- 9.45
 

PIĄTEK

III 9.45- 10.00
 

PIĄTEK

IV 11.00- 11.30
 

PIĄTEK

V 10.30- 11.00
 

PIĄTEK

VI 10.00- 10.30

JĘZYK ANGIELSKI

PONIEDZIAŁEK

I

9.00- 9.15

 

WTOREK

II 9.30- 9.45
 

WTOREK

III

9.15- 9.30

 

WTOREK

IV

9.30- 10.00

 

WTOREK

V

9.45- 10.15

 

ŚRODA

VI

10.30- 11.00

RELIGIA KATOLICKA

CZWARTEK IV 11.00- 11.30
  PIĄTEK V

11.00- 11.30

 

PIĄTEK

VI 12.00- 12.30
RELIGIA PRAWOSŁAWNA

WTOREK

IV, V, VI 14.40- 15.10

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

NAZWA KOŁA DZIEŃ GODZINA PROWADZĄCE
PLASTYCZNE "PLASTUSIE"    

MARZANNA WERNER,

BEATA  CUKROWSKA

ORIGAMI "OKRĄGLINKI"    

MAGDALENA SIEPRAWSKA

SYLWIA ARTYCH

EKOLOGICZNE "EKOLUDKI"    

MAGDALENA OSTROWSKA

HANNA ŁUPIŃSKA,

JOANNA KOSIŃSKA

RECYTATORSKIE "RYMOWANKI"    

KATARZYNA PIELACHA,

MAGDALENA SIEPRAWSKA

TANECZNE "MARIONETKI"     

JADWIGA KIERCEL,

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA

SPORTOWE "MALI OLIMPIJCZYCY"    

HANNA ŁUPIŃSKA

MAGDALENA OSTROWSKA

 

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

    Nauczyciele zapraszają Rodziców na rozmowy o ich dziecku:

       I grupa

     II grupa- 

   III grupa- 

    IV grupa- 

     V grupa- 

    VI grupa- 

 

U NAS DZIECKO MA PRAWO DO:

 • akceptacji takim jakie jest;
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i z dorosłymi;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
 • zabawy;
 • posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;
 •  spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi;
 • badania i eksperymentowania;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczanego względami bezpieczeństwa);
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

 

U NAS RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
 • wyrażania opinii na temat pracy przedszkola;

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICÓW OBOWIĄZUJE:


Wesołe rymowanki o naszym przedszkolu

Nasze przedszkole to wielka rodzina .
Kuchnia najwcześniej pracę zaczyna.
Smażą gotują przepyszne dania,
potem serwują obiady, śniadania.
Chętnie zjadają je przedszkolaki,
bo to jadłospis nie byle jaki.

Pani intendentka produkty wydaje,
co trzeba waży, co trzeba kraje.
Zamawia towary by zawsze starczało,
bez niej przedszkole źle by się miało.

Pani księgowa liczy wypłaty
i odpisuje pożyczki, raty.
Chciałaby większe naliczyć pensje,
lecz budżet skromny, nie da się więcej.

Pani Małgosia - pomocnik biurowy
wciąż wypisuje jakiś tekst nowy.
Przy komputerze dużo pracuje,
prośby, życzenia nam przepisuje.
Biegnie z pomocą kiedy potrzeba
i czasem do snu dzieciom pośpiewa.

Pani dyrektor w swym gabinecie,
serfuje z rana po Internecie.
Czyta e-maile, otwiera pocztę
potem przy kawie chwilę odpocznie.
Z uśmiechem wszystkich wita od rana,
przez przedszkolaków bardzo kochana.
Obchodzi sale, wszędzie zagląda
i gospodarskim okiem spogląda.
Wszystkich uważnie też wysłuchuje,
dobrze placówka jej funkcjonuje.

Panie pomoce śniadanie podały,
kubki, talerze już pozmywały.
Służą pomocą kiedy w łazience,
trzeba pokazać jak umyć ręce.
Każdy "maluszek" patrzy uważnie,
aby z łazienki nie zrobić łaźni.
Kiedy w "starszakach" jest wycinanie,
przeróżnych farbek też używanie,
to panie woźne stają na straży -
aby się przykry wypadek nie zdarzył.

Nauczycielki zajęcia prowadzą,
przy nich się dzieci wszystkie gromadzą.
Poznają tańce, piosenki, wierszyki,
wkładają stroje do gimnastyki.
Idą za panią w marszu, po kole
skaczą, biegają, aż drży przedszkole.

                                                                     AUTOR:
                                                                     WIESŁAWA   FILIMONIUK