"Plastusie" - wewnętrzne koło plastyczne

Koło plastyczne „Plastusie” działa w naszym przedszkolu od 2004 roku. Zawsze cieszyło się ono ogromną popularnością wśród dzieci.

Na kole plastycznym dzieci biorą udział w ciekawych zajęciach o różnorodnej tematyce z wykorzystaniem różnych materiałów i technik plastycznych. Dzieci uczestniczą również w wielu konkursach plastycznych organizowanych na terenie miasta Białegostoku oraz na obszarze całej Polski. Każdego roku odbywają się w naszym przedszkolu konkursy plastyczne związane z patronem przedszkola Janem Brzechwą. W tym roku w lutym odbył się ogólnopolski konkurs plastyczny „Kolorowy świat Jana Brzechwy” – XVII edycja. Z okazji 125-lecia urodzin naszego patrona w październiku odbył się rodzinny konkurs plastyczny „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy”.

     Celem zajęć plastycznych jest kształtowanie osobowości dzieci poznawczo aktywnych, radosnych, otwartych na świat, umiejących wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych, także przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.

Do zadań koła plastycznego należy:

W tym roku  na zajęciach koła plastycznego realizujemy innowację pedagogiczną „Zabawy plastyczne inaczej”. Jej celem głównym jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych dzieci. Cele szczegółowe to rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci w toku różnorodnych działań plastycznych, przy użyciu profesjonalnych technik, poznawanie przez dziecko otaczającego świata wszystkimi zmysłami, pobudzanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów, wprowadzenie dziecka w świat sztuki.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5 większy obrazek nr 6 większy obrazek nr 7 większy obrazek nr 8 większy obrazek nr 9 większy obrazek nr 10 większy obrazek nr 11 większy obrazek nr 12 większy obrazek nr 13 większy obrazek nr 14 większy obrazek nr 15 większy obrazek nr 16 większy obrazek nr 17 większy obrazek nr 18 większy obrazek nr 19 większy obrazek nr 20 większy obrazek nr 21 większy obrazek nr 22 większy obrazek nr 23 większy obrazek nr 24 większy obrazek nr 25 większy obrazek nr 26 większy obrazek nr 27 większy obrazek nr 28 większy obrazek nr 29 większy obrazek nr 30