Ogólnopolski konkurs plastyczny przedszkolaków „Utwory Jana Brzechwy w dziecicej wyobraźni”.

 

    Każdego roku odbywają się w przedszkolu konkursy plastyczne związane z naszym patronem Janem Brzechwą. W tym roku odbyła się już XIII edycja ogólnopolskiego konkursu  plastycznego „Utwory Jana Brzechwy w dziecięcej wyobraźni”. Zarówno obecny konkurs, jak i wszystkie poprzednie zawsze cieszyły się ogromną popularnością. Na tegoroczny konkurs nadesłano prace plastyczne z najróżniejszych stron Polski, z małych miejscowości i dużych miast. Cieszy nas to, że dzieci poznają literaturę dziecięcą, szczególnie twórczość Jana Brzechwy, którego piękne i zabawne utwory stają się inspiracją do twórczości plastycznej. Prace nadesłane na obecny konkurs prezentują bardzo zróżnicowany poziom. Jednak większość z nich jest wykonywana ciekawymi technikami plastycznymi z użyciem różnorodnych materiałów oraz dużą dbałością o szczegóły i estetykę. Tak jak w ubiegłych latach celem konkursu było przybliżenie dzieciom ciekawych utworów ukazujących wartości wychowawcze, opiekuńcze i poznawcze, zachęcenie do poznawania utworów literatury dziecięcej, w szczególności twórczości Jana Brzechwy. Innym celem było poznawanie nowych technik plastycznych, bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i umiejętne wyrażanie ich w formie plastycznej. Konkurs adresowany był do dzieci 3- 4- 5- i 6-letnich. Na konkurs nadesłano 130 prac z 67 placówek oświatowych (przedszkoli, szkół, domów kultury itp.) z 38 miejscowości z całej Polski. Oceny prac dokonano w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3- i 4-letnie oraz dzieci 5- i 6-letnie. Dnia 8.03.2019 r. komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Po dokładnym obejrzeniu wszystkich prac, komisja wybrała i nagrodziła 20 prac.

 

Lista dzieci nagrodzonych w konkursie plastycznym.

 

Kategoria dzieci 3- i 4-letnich:

 1. Laura W. 3 lata - Centrum Rozwoju Dziecka w Bielsku Podlaskim,
 2. Emma Z. 4 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu,
 3. Natan P.-Ch. 4 lata – Przedszkole Parafialne im. św. Feliksa z Cantalicio w Miliczu,
 4.  Stanisław S. 4 lata – Przedszkole Publiczne Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu,
 5. Tobiasz Z. 4 lata – Miejskie Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku,
 6. Paulina S. 4 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 53 im. Marii Kownackiej „Plastuś” w Białymstoku,
 7. Igor A. 4 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 81 „Brzoskwiniowy Raj” w Białymstoku,
 8. Piotr S. 4 lata – Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy w Białymstoku.

Kategoria dzieci 5- i 6-letnich:

 1. Liliana K. 5 lat – Miejskie Przedszkole Nr 7 w Nowym Sączu,
 2. Maja R. 5 lat – Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina” w Krakowie,
 3. Igor Z. 6 lat – Publiczne Przedszkole Nr 1 im. J. Brzechwy w Łazach,
 4. Elena L. 5 lat – Młodzieżowy Dom Kultury w Jeleniej Górze,
 5. Amelia Ch. 5 lat – Przedszkole Nr 39 z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku,
 6. Julia Cz. 6 lat – Przedszkole Nr 73 im. Jana Pawła II w Gdańsku,
 7. Przemysław G. 5 lat – Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łańcucie,
 8. Zuzanna B. 6 lat – Przedszkole Nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki w Wołominie,
 9. Milena Ch. 6 lat – Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku,
 10. Iga B. 5 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy w Białymstoku,
 11. Zofia A. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy w Białymstoku,
 12. Wiktoria S. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. J. Brzechwy w Białymstoku.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie życzymy sukcesów w przyszłości!

 

    Organizatorzy:   mgr Beata Cukrowska

                              mgr Marzanna Werner

 

                            

 


                                               

 

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS WIEDZY O PRZYRODZIE

„PRZYRODA I JEJ TAJEMNICE”

 

CELE:

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6 lat.
 2. W konkursie weźmie udział 5 drużyn dwuosobowych.
 3. Zakres wiedzy nie wykracza poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 4. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 8 marca 2019 wyłącznie drogą e-mail’ową ps49@um.bialystok.pl.
 5. W konkursie biorą udział zaproszone przedszkola.
 6. Konkurs odbędzie 28 marca 2019 roku o 9.30.
 7. Karta zgłoszenia stanowi potwierdzenie przez uczestnika zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 49 w Białymstoku.
 8. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu.
 9. Drużyny otrzymują statuetki, dyplomy i upominki.
 10. Zapraszamy również do wykonania i dostarczenia do 15 marca 2019 do PS 49 w Białymstoku plakatu pt. „Przyroda i jej tajemnice” (format i technika dowolna) – punkty zdobyte za plakat wliczają się do wyniku konkursu.

 

ORGANIZATOR

Przedszkole Samorządowe nr 49

15-354 Białystok

ul. Pogodna 16

tel. 85 742-83-51

 

Osoby odpowiedzialne:

Hanna Łupińska

Ewa Malinowska

Magdalena Ostrowska