Lista dzieci nagrodzonych w miejskim konkursie plastycznym

„MOJA  MAMA  CZARODZIEJKA”.

 

Kategoria dzieci 3- i 4-letnich:

 1. Natalia M. 3 lata - Przedszkole Samorządowe Nr 39
 2. Gabriela Sz. 4 lata - Przedszkole Samorządowe Nr 47 „Z Uśmiechem”
 3. Filip Ch. 4 lata - Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Pod Słonkiem”
 4. Lena P. 4 lata - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy.

Kategoria dzieci 5- i 6-letnich:

 1. Zofia P. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 14
 2. Palina K. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 64 „Akademia Jasia i Małgosi”
 3. Amelia D. 5 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 10
 4. Melania M. 5 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 29 „Fantazja”
 5. Wiktoria L. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi „Bajkowe Miasteczko”
 6. Gabriela P. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 48 „Bajkowa Kraina”
 7. Natalia K. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 71
 8. Natalia L. 5 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 68 im. Janusza Korczaka
 9. Ignacy B. 6 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 36 im. Marii Montessori
 10. Tymon Ż. 5 lat - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie życzymy sukcesów w przyszłości !!!

 

Odbiór nagród będzie możliwy w placówce do 2.06.2021r. Podziękowania nauczycielkom, które przygotowały dzieci do konkursu, zostaną wysłane pocztą elektroniczną.

 

                                                                mgr Beata Cukrowska

                                                                mgr Marzanna Werner

 

 

 

                        PRZEDSZKOLE  SAMORZĄDOWE NR 49

IM. JANA BRZECHWY

W BIAŁYMSTOKU

zaprasza do udziału w miejskim konkursie plastycznym

„  MOJA  MAMA  CZARODZIEJKA ”

Organizator:

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: mgr Beata Cukrowska i mgr Marzanna Werner

Cele:

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Prace należy wykonać w formacie A4 dowolną techniką płaską.
 3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 3 prace wykonane indywidualnie.
 4. Każda praca musi być czytelnie podpisana:
  - imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka,
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.
 5. Prace muszą zawierać załącznik nr 1.
 6. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa dnia 14.05.2021r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4-latki oraz 5-6-latki.
 4. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność,
  - estetykę.
 5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej przedszkola.
 6. Odbiór nagród będzie możliwy w placówce do 31.05.2021r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Załącznik nr 1

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …….………………………………………………… oraz udostępnianie wizerunku przez

                                                                                                                                                       ( imię i nazwisko )

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Białymstoku, ul Pogodna 16 w celu organizacji miejskiego konkursu plastycznegoMoja mama czarodziejka.

                                                                                                                ……………………………………….                                   ………………………………..

                                                                                                                         miejscowość, data                                                             podpis rodzica

    

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

- administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- dane osobowe Pani/Pana i dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia miejskiego konkursu plastycznegoMoja mama czarodziejka,

- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i dziecka będą członkowie komisji konkursowej,

- wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację danych i zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem w/w konkursu,

- dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@kancelaria-explico.pl

                                                                                                                ………………………………………..                              …………………………………..

                                                                                                                         miejscowość, data                                                              podpis rodzica

 

 


 

 

Przedszkole Samorządowe Nr  49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

Zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„ ZDROWIE NA TALERZU.”

 

„ Jeśli chcesz się żywić zdrowo,

Jadaj zawsze kolorowo !

Jedz owoce i jarzyny,

To najlepsze witaminy !

                                                                     - S. Karaszewski.

 

 

Celem konkursu jest odkrywanie talentów plastycznych dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie.

 

 

Regulamin przeglądu plastycznego

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka :

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Wiek: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Nazwa i adres placówki:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy, adres e- mail placówki :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunku została wykonana praca:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Harmonogram Konkursu:

 

Organizatorzy : Joanna Kosińska, Magdalena Ostrowska, Hanna Łupińska

Tel. kontaktowy :  571-435-014, 668 – 622-175.

 

 

Dodatkowe informacje:

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy

Ul. Pogodna 16

15-354- Białystok

Tel. 85 742- 83- 51

e-mail:  ps49@um.bialystok.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PT." ZDROWIE NA TALERZU :

MIEJSCE I:

1. Mateusz D. z PS nr. 79

2. Tymon Ż. z PS nr. 49

3. Pola K. z PS nr. 48

MIEJSCE II:

1. Dominik R. z PS  nr. 79

2. Natalia U. z PS nr. 49

3. Lena W. z PS nr. 87

MIEJSCE III:

1. Dominik K. z PS nr. 49

2. Jan. B. z PS nr. 49

3. Hubert Z. z PS nr. 49.

WYRÓŻNIENIA:

1. Wojciech W. z PS nr. 79

2. Pola K. z PS nr. 49

3. Maria S. z PS nr. 49

4. Zuzanna M. z PS nr. 49

5. Viktoria K. z PS nr. 49

6. Michał S. z PS nr. 49

7. Stanisław M. z PS nr. 49

8. Piotr G. z PS nr. 49

9. Anna Maria G. z PS nr. 49

10. Zuzanna K. z PS nr. 29

11. Antonina G. z PS nr. 48

12. Antonina W. z PS nr. 48

13. Karolina K. z PS nr. 86

14. Szymon P. z PS nr. 86

15. Lena Ch. z PS nr. 86.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !! 🙂