UWAGA RODZICE I KOCHANE DZIECI

                ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PT. 

„RODZINNY STROIK BOŻONARODZENIOWY”


Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Poprzez konkurs pragniemy, aby obyczaj ten stał się narzędziem popularyzowania sztuki ludowej oraz kultywowania tradycji jako formy wyrazu artystycznego  naszych przedszkolaków i ich rodziców.

Cele konkursu:
*  Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
*  Nawiązanie bliższych relacji rodzinnych.
*  Zaangażowanie całej rodziny w podtrzymywanie tradycji.
* Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych z pokolenia na pokolenie.
* Pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych naszej gminy.

Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora. Jury będzie oceniało stroik według następujących kryteriów:
1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
3. Wkład pracy.
4. Estetyka pracy.
5. Walory plastyczne ( kompozycja, kolorystyka, dodatki).


Warunki uczestnictwa:
*  Wykonany podpisany stroik  należy dostarczyć  do 15.12.2023r. (piątek ) do oddziału pierwszego " Misie"
* Wyniki konkursu ogłoszone będą 20.12.2023r. (środa),oraz wręczenia dyplomów i nagród.
*  Każdy uczeń może dostarczyć jeden stroik (wykonany rodzinnie).

Technika wykonania stroika:

Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika są dowolne.

 

Organizator :

Joanna Kosińska 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1