Opłaty

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku informuje, iż od 1 września 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, która wynosi 1,30 zł.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

 

 

Rodzice dzieci uczęszczających do gr. "O"

        W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dzieci  sześcioletnie i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostaną subwencją oświatową.

    Wobec powyższego rodzice dzieci urodzonych w roku 2017 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

 

 

Uwaga Rodzice !

 

Odpłatność za żywienie w przedszkolu za miesiąc

czerwiec 2024 rok

należy przelać na odpowiednie konto do

10 czerwca 2024 roku.

 

Odcinki z kwotą do opłaty są

od 01.05.2024 r.

 w „panelu rodzica” w STOPERKU,

wysłane zostały też e-mailem.

 

Dziękujemy za terminowe wpłaty.