Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

SPECJALIŚCI W NASZYM PRZEDSZKOLU:

LOGOPEDA

Godziny pracy (wymiennie)

I tydzień

II tydzień

poniedziałek     9.30 – 11.30

poniedziałek     11.30 – 13.30

środa                8.30 – 11.30

wtorek              11.30 – 13.30

czwartek          8.30 – 11.30

środa                 11.30 – 13.30

 

czwartek           11.30 – 13.30

 

LOGOPEDA

wtorek          8.00 – 12.00

 

PEDAGOG

godziny pracy (wymiennie)

I tydzień

II tydzień

Środa              8.00 – 12.00

Środa              12.00 – 16.00

 

PEDAGOG SPECJALNY

godziny pracy (wymiennie)

I tydzień

II tydzień

Środa             7.30 – 11.30

Środa              11.30 – 15.30

Czwartek       7.00 – 11.30

Czwartek        11.30 – 16.00

 

Do rodziców poszukujących porady na temat pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy organizować wobec dzieci:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna opiera się na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci uwzględniając przy tym ich możliwości psychofizyczne.

Dziecko wspierane jest na różnych obszarach rozwoju:

W przedszkolu tworzone są optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz wspierającej rozwój dziecka. Rozpoznawane są możliwości psychofizyczne oraz potrzeby rozwojowe a także sytuacje społeczne. Narzędziem pomocniczym staje się

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może odbywać się w dwojaki sposób: indywidualny lub grupowy. Wnioskodawcą o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może być

Rodzicu, możesz skorzystać z pomocy następujących placówek, organizacji by wesprzeć dziecko:

Nie czekaj – wspieraj już we wczesnym etapie życia dziecka!

Więcej informacji: Informator o placówkach i organizacjach wpierających dziecko, rodzinę i szkołę – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku.

Opracowała: mgr Sylwia Morzy